ЕКОНОМСКА ШКОЛА
"НАДА ДИМИЋ"
22. Октобра бр.19 -Земун 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Настава у блоку у школској 2015/2016. години по предузећима


Образовни профил Разред Датум одржавања наставе у блоку
Финансијски администратор II Од 16. до 20.5.2016.
  III

Од 18. до 22.1.2016.
Од 16. до 20.5.2016.

  IV Од 23. до 27.11.2015.
Од 18. до 22.1.2016.
Од 18. до 22.4.2016.
Економски техничар II Од 16. до 20.5.2016.
  III Од 16. до 20.5.2016
  IV Од 18. до 22.4.2016.