ЕКОНОМСКА ШКОЛА
"НАДА ДИМИЋ"
22. Октобра бр.19 -Земун 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
Школски одбор

Редни број Статус Презиме и име Занимање
1
Председник Ш.О.
Кукољ Андријана
дипломирани економиста
2
Заменик председника Ш.О.
Обрадовић Снежана
професор
3
Члан
Гвоздић Јово
дипломирани економиста
4
Члан
Туфегџић Зоран
електро техничар
5
Члан
Тимотијевић Александар
дипломирани економиста
6
Члан
Балабан Младенка
дипломирани економиста
7
Члан
Јакшић Светлана
професор
8
Члан
Маринковић Дубравка
професор
9
Члан
Иванковић Наташа
професор