ЕКОНОМСКА ШКОЛА
"НАДА ДИМИЋ"
22. Октобра бр.19 -Земун 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Секције


Назив задужења Годишњи фонд часова Задужени професори
Литерарна секција 37 Снежана Обрадовић
Рецитаторска секција 37 Нада Балабан
Креативни драмски процес 37 Душанка Павловић
Лингвистичка секција 74 Немања Балабан
Секција информатике 37 Вукашин Васић
Фото секција 37 Маран Весна
Ученичка компанија 37 Наташа Петровић
Спортске секције 74 Никола Маљковић
Спортске секције 37 Предраг Шеварлић
Спортске секције 37 Слађана Секулић
Секција Црвеног крста 37 Мира Јаковљевић