ЕКОНОМСКА ШКОЛА
"НАДА ДИМИЋ"
22. Октобра бр.19 -Земун 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Контакт:


_________________________________________________________________________________________________________________________________

Адреса:
Економска школа "Нада Димић"
Улица 22. октобра број 19
11080 Земун
Адресе електронске поште: esnadadimic@yahoo.com

_________________________________________________________________________________________________________________________________

директор: 011 2106 589
секретаријат: 011 2190 386
рачуноводство: 011 2193 982
Факс: 011 2190 386
зборница: 011 2199 813

_________________________________________________________________________________________________________________________________

ДИРЕКТОР: Татјана Бакоч
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:8532
МАТИЧНИ БРОЈ: 07021267
ПИБ: 100015460

_________________________________________________________________________________________________________________________________