ЕКОНОМСКА ШКОЛА
"НАДА ДИМИЋ"
22. Октобра бр.19 -Земун