ЕКОНОМСКА ШКОЛА
"НАДА ДИМИЋ"
22. Октобра бр.19 -Земун 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
Савет родитеља


ОДЕЉЕЊЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РОДИТЕЉА

I/1 Мирјана Ђерић
I/2 Миливоје Филиповић
I/3 Дејан Станковић
I/4 ЗорицаМашић
I/5 Горан Пецић
II/1 Лидија Петровић
II/2 Виолета Нововић
II/3 Сандра Виријевић
II/4 Весна Јечменица
II/5 Наташа Иванковић
III/1 Данка Радочај
III/2 Иља Матијевић
III/3 Олгица Матијевић
III/4 Гордана Торбица
III/5 Младенка Балабан
IV/1 Љубица Панић
IV/2 Дејан Ољача
IV/3 Мирјана Личинић
IV/4 Слободанка Дамњановић
IV/5 Златка Смиљковић
IV/6 Весна Аничић