ЕКОНОМСКА ШКОЛА
"НАДА ДИМИЋ"
22. Октобра бр.19 -Земун 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ажурирано 29.11.2015.         Правилник о јавним набавкама


План јавних набавки за 2019.годину

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Назив (опис предмета јавне набавке)

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о додели уговора

Jавнa набавкa услуга - ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА,
ЈН бр. 1.1.4/18

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Jавнa набавкa услуга - СТУДИЈСКО ПУТОВАЊЕ УЧЕНИКА,
ЈН бр. 1.1.3/18

Одлука о закључењу оквирног споразума

Jавнa набавкa услуга - извођење екскурзије,
ЈН бр. 1.1.2/18

Одлука о закључењу оквирног споразума

Jавнa набавкa добара - набавка електричне енергије, ЈН бр. 1.1.1/17

Обавештење о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору

Jавнa набавкa услуга - извођење екскурзије,
ЈН бр. 1.2.1/17

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору

Jавнa набавкa услуга - извођење екскурзије,
ЈН бр. 1.2.1/16

Обавештење о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору

Jавнa набавкa добара - набавка електричне енергије, ЈН бр. 1.1.1/16

Обавештење о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору

Jавнa набавкa радова - адаптација крова фискултурне сале, ЈН бр. 1.3.1/16

Обавештење о додели уговора

 

Обавештење о закљученом уговору


_________________________________________________________________________________________________________________________________